Czy powstaną nowe mieszkania?

Gmina Prudnik zgłosiła przystąpienie do narodowego programu „Mieszkanie Plus”. W związku z nim w Prudniku może pojawić się 180 mieszkań o przeróżnej formie. Wiemy już dodatkowo, w jakim obszarze zlokalizowane będą budynku pod mieszkania. News o przyłączeniu się gminy Prudnik do programu przekazał w tracie sierpniowej sesji Rady Miejskiej włodarz tego miasta Franciszek Fejdych. 

– Zaproponowałem do zagospodarowania działkę o wielkości mniej więcej 6 ha położoną na ulicy Skowrońskiego tuż przy Powiatowej Komendy Policji. Oferujemy realizację inwestycji 180 mieszkań o zróżnicowanej strukturze – wspominał burmistrz, dodając, iż na otrzymanie mieszkania w Prudniku czeka dzisiaj 160 rodzin.

Ile czasu może potrwać proces wstąpienia Prudnika do programu? Przygotowane wykazy ziem, jakie mają zostać przyłączone do Krajowego Zasobu Nieruchomości zostaną utworzone w drugiej połowie listopada. Do tego dnia władze miejscowości na prawach powiatów muszą przygotować i przekazać do weryfikacji przez wojewodę bądź dyrektora KZN podstawowe wykazy gruntów Skarbu Państwa. Po skończeniu procesu weryfikacyjnego KZN będzie podawał, czy będzie wnioskować do konkretnego organu o przyłączenie do swoich zasobów konkretnych nieruchomości pod przeprowadzenie inwestycji.

Mieszkanie Plus stanowi rządowy program skierowany do wszystkich Polaków, jednakże w pierwszej kolejności ma pomagać tym, którzy nie będą mogli starać się o kredyt hipoteczny na rynkowych warunkach. Ma oprzeć się w głównej mierze o niedrogie budownictwo krajowe oraz spółdzielcze. Pomysłodawcy programu pragną, by koszt budowy lokalu mieszkalnego nie był większy, jak 2-3 tys. zł za mkw. Z oferty mają móc korzystać małżeństwa i ludzie samotni (single) mające do 35 lat. Podstawowym kryterium jest, żeby do dnia podpisania umowy określenia / przeniesienia posiadania nabywanego domu lub lokalu, nie były posiadaczami albo współwłaścicielami drugiego budynku lub lokalu mieszkalnego, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich prywatnych wymagań lokalowych.