Sektor budowlany na fali wznoszącej.

Po mocnym zawirowaniu w branży budowlanej w ostatnich latach, obserwujemy dzisiaj zwrot w stronę normalności. Jak wynika z ostatniego sprawozdania Market Monitor wykonanego przez analityków przedsiębiorstwa Atradius, w efekcie m.in. odchodzącego światowego kryzysu finansowego z 2008 r., przypływu dochodów rodzinach oraz polepszenia się sektora finansów publicznych, możliwości rozwoju rynku budowlanego generowane są w optymistycznych kolorach aniżeli jeszcze w zeszłym roku.

Nowy raport Market Monitor tworzony cyklicznie przez analityków Atradius objął własnym zasięgiem kraje zaawansowane w rozwoju takie jak chociażby Francja, Niemcy, Włochy, Holandia bądź USA. W dalszej kolejności przedstawione zostały najistotniejsze wnioski raportu opatrzone opinią Arkadiusza Taraszkiewicza, dyrektora regionalnego do spraw oszacowania zagrożenia w Atradius Credit Insurance. Dodatkowo, specjaliści Atradius ocenili także sektor budowlany w Polsce.

W aktualnym roku we Francji, Włoszech, Holandii a także Hiszpanii rynek budowlany ma odbić od podłogi, w czasie gdy Stany Zjednoczone oraz Niemcy cieszą się już teraz stałym wzrostem. Jak opisuje Arkadiusz Taraszkiewicz – Wiele przedsiębiorstw z sektora budowlanego, w państwach omówionych w najświeższym raporcie Market Monitor, korzysta z niższych wartości towarów, ale świetny wpływ na wyniki finansowe spółek budowlanych jest najczęściej ograniczany przez dużą konkurencję i silne nastawienie na ceny w tym sektorze, co nadal odbija się na wysokości marży. Jednocześnie nadal kłopotem dla sektora mogą być spóźnienia w płatnościach oraz problemy przepływów pieniężnych niewielkich biznesów w branży. Pomimo tego że ilość niewypłacalności związanych z budową winna się unormować, bądź nawet zmniejszyć w wielu krajach, wskaźnik niepowodzeń w branży jest wciąż większy aniżeli w pozostałych branżach.